Followers

Monday, 14 April 2014

பதவி வந்தால் பனிக்கட்டி கரைவது போல் சொல்லியது கரைந்து போகும்


நேசித்து முடித்து வைத்தது நினைவில் நிற்கிறது
நேசிக்காமல் முடித்துக் கொண்டது நினைவில் நிற்கிறது

நேசிக்காமல் முடித்து வைத்ததால் விலகிப் போனது நினைவில் நிற்கிறது
நேசிக்காமல் சேர்த்து வைக்க முயல்வது கசந்து நிற்கிறது

கட்டாயத்தின் நிர்பந்தம் சொல்ல வைக்கிறது
பதுமையான நிலமை சேர்த்து வைக்க முயல்கிறது

சொல்லவைத்தது காதலால் வந்ததல்ல
சொல்லவைத்தது பதவியின் மோகத்தால் வந்தது


பதவி வந்தால்
பனிக்கட்டி கரைவது போல்
சொல்லியது கரைந்து போகும்

பதவி வருவது கனாவின் தோற்றம்
சேர்ந்து வாழும் நினைவும் கனாவைப் போல் மறையும்
கடிமனம் காலம் மறைந்தாலும்
உள்ளமதில் ஒட்டி நிற்கும்

கடுமை மனம் கொண்டதால் காரியம் நடக்க கண்டதையும் செய்வேன்
மென்மை மனம் கொண்டவர்கள் கடுமையாக சாடியும் சட்டை செய்யாதவன் நான்

No comments:

Post a Comment