Monday, 18 March 2013

Guadeloupe குவாதிலோப்

குவாதிலோப்  பிரஞ்சு நிலப்பகுதியில் ஒரு பகுதியாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது
 க்வாதேலோப்-கரீப் இந்திய "கருகிற " மக்கள்,  "அழகான கடல் தீவு" , க்வாதேலோப்  பிரஞ்சு பிரதேசத்தில் கரீபியன் கிரியோல் கலாச்சாரத்தின் மையமாக உள்ளது.
முக்கிய வருமானம் சுற்றுலாத் துறையால் கிடைக்கிறது
பிரஞ்சு நாட்டு மக்கள் வருகை அதிகம்
பிரஞ்சு, ஆப்பிரிக்க மற்றும் கரீபியன் தாக்கங்கள் அதன் இசை, நடனம், உணவு உட்புகுத்து மற்றும் மொழியில் பரவலாக பேசப்படுகிறது.
     தகுதி: பிரான்ஸ் வெளிநாட்டு துறை
     மக்கள்:தொகை சுமார்  463,000
    பரப்பளவு : 1.705 சதுர கிமீ (658 சதுர மைல்)
     முக்கிய மொழிகள் : பிரஞ்சு (அதிகாரப்பூர்வமானது ), கிரியோல் பேச்சு
     பெரிய மதம்: கிறித்துவம்
     ஆயுள்: 76 ஆண்டுகள் (ஆண்கள்); 84 ஆண்டுகள் (பெண்கள்)
     நாணய புழக்கம் : யூரோ
     முக்கிய ஏற்றுமதி: வாழைப் பழம் , சர்க்கரை, ரம், வெண்ணிலா
     சர்வதேச அழைத்தல் குறியீடு நம்பர் எண் : +590

No comments:

Post a Comment