Sunday 29 December 2019

BYE BYE 2019 / Welcome 2020! ஒரு புதிய தாள் மீண்டும் எழுத -

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

சிரித்த நிகழ்வுகளை
திரும்பவும் நினைத்து மகிழ்வதில்லை
துன்பமான காலங்கள் மட்டும்
தொடர்ந்து நினைவுக்கு வருகின்றன
வாழ்வில் பெரும் பகுதி மகிழ்வில்தான் கழிகின்றது
வாழ்வில் சிறு பகுதியே துன்பம் நம்மை வந்தடைகின்றது.
துயரம் நம்மை தூய்மை படுத்துகின்றது .
துன்பம் நம்மை சிந்திக்க வைக்கின்றது.
துன்பமும் இன்பமும் நீடித்து நிற்பதில்லை.
இன்பம் வந்தால் இறைவனை மறக்கின்றார்கள்
துன்பம் வந்தால் இறைவனை நினைக்கிறார்கள்
எல்லா நிலையிலும் இறைவனை நினைப்பவர்கள் ..
எல்லா நிலையிலும் சமநிலையில் இருக்கிறார்கள் .
இவ் உலகில் ...!!!

BYE BYE 2019 / Welcome 2020! ஒரு புதிய தாள் மீண்டும் எழுத -


Before I finally say goodbye to 2019
I would like to say
to each and everyone of you.
For the impact you had in my life
Specially for those who sent me email,
You have enriched my year!!
I wish you all a magical
Festive Season filled with
Loving Wishes and beautiful thoughts.
May your coming year mark the beginning
of Love,
Happiness and Bright Future.
To those who need someone special,
may you find that true love.
To those who need money,
may your finances overflow.
To those who need caring,
May you find a good heart to care for you.
To those who need friends,
May you meet someone who will also
enrich your life.
To those who need life,
May you find God.
Like Birds, Let Us, Leave Behind What We Don’t Need To Carry…
GRUDGES, SADNESS, PAIN, FEAR And REGRETS.
Life Is Beautiful… Enjoy It…
HAPPY NEW YEAR 2020
Welcome 2020!
LOVE & BEST WISHES With warm regards…
In the name of Allah The most Gracious The most Merciful!
Indeed all the praises are due to Allah, we praise him and we seek his assistance and forgiveness, and we seek refuge in Allah.
Every mistake is from me, and any Truth is from Allah, The Enduring One, He is the Enduring One, I know nothing save that which He hath taught me.

Saturday 28 December 2019

எதிலும் சந்தேகமும் பயமும் "வஸ்வாசி"


எதிலும் சந்தேகமும் பயமும் "வஸ்வாசி"

நம்பிக்கையற்ற நிலை
நிர்ப்பந்ததின் கோளாறால் துன்புறுதல்
(கற்பனை கோளாறுகள் )

சுத்தம்

சுத்தமாக இருப்பதில் கடுமை
சுத்தமாக இருக்கிறதா என்பதில் உன்னிப்பாக கவனித்தல்
சுத்தம் சீரான முறையில் கையாளப் பட்டதா என்பதில் கவனம்

தன்னிலை வேலையில் சந்தேகம்

வீட்டின் கதவு சரியாக பூட்டப் பட்டாதா
கையை முறையாக கழுகாமல் விட்டு விட்டேனா
ஆயத்தத்தில் எதையாவது தவற விட்டு விட்டேனா
இறை வணக்கத்தில் தவறு நிகழ்ந்து விட்டதா

Friday 27 December 2019

மக்கள் நலனில் நடுநிலையாக இருக்கவேண்டும்.

மதச்சார்பற்றவர்கள் ஒற்றுமையாய் இருக்க
மதச்சார்புள்ளவர்கள் ஒற்றுமையை தவிர்ப்பது ஏன் !
ஒற்றுமை வலியுறுத்தப்பட்ட நிலையில் ஏன் இந்த பிளவு
உண்மை மிகவும் தெளிவாக இருக்கும்போது, ​​ஏன் இந்த பிரிவினை !
வேறுபாடுகளில் ஏன் கவனம் செலுத்துகிறோம்,
உம்மத்தாக (சமுதாயமாக) ஏன் இந்த வழியில் விடப்பட்டுள்ளது,
தவறான இந்த வேற்றுமையை விட்டுவிடுங்கள்
உங்களுக்குள் பிரிவிலை வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் கூறியுள்ளான்
“அவ்வாறே நாம் உங்களை ஒரு நடுநிலையான உம்மத்தாக (சமுதாயமாக)ஆக்கியுள்ளோம்
.”சூரா அல்பகறா : 143

Thursday 26 December 2019

என்ன செய்தாய் இறைவனுக்காக என்பார்கள் !

இறைவன் என்னுடன் எப்போதும்
இருட்டில் இருக்கும்போதும் ,
வாகனத்தில் பிரயாணம் செய்யும் போது,
பூங்காவில் உட்கார்ந்து இயற்கையை ரசிக்கும்போதும்
ஏன் ! எனது உறக்கத்திலும்

எல்லா இடங்களிலும் எங்கிருந்தாலும் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள்.
யார் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அவனை நேசியுங்கள்
உங்களை அர்ப்பணிக்கவும். .
உலகம் உங்களுக்கு தேவை.
நீங்கள் மனிதகுலத்திற்காக வளர்க்கப்பட்ட சிறந்த சமூகம்.

இது பாதுகாப்பான வழி

நீங்கள் ஒரே ஒருவராக இருந்தால் தீர்மானிக்க முடியாது
ஒரு நாள் அவர்கள் அதை நிரூபிக்கும்படி அடையாளத்தைக் கூட கேட்பார்கள்,
எல்லா வினோதங்களையும், தனித்தன்மையையும் காட்டினாலும்
அதையும் பொருத்தமில்லாமல் சந்தேகக் கண் கண்டு கேட்பார்கள்
அவர்களது நோக்கம் உங்களை தனிமைப்படுத்தி வெளியேற்ற வேண்டும்
அவர்களிடம் சொல்லும்போது அவர்களின் சந்தேகங்களைத் தடுக்கவும்,
உண்மையை நிலைநாட்டவும் தன் புத்திசாலித்தனத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை
அதனால் மக்களுடன் சேர்ந்து தொடர்புபடுத்த வேண்டும்
ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத உலகில் இது பாதுகாப்பான வழி

நான் யார்? நாம் யார்?

நான் யார்? நாம் யார்?
நமக்கு அடையாளங்கள் கூட இருக்கிறதா?
ஆம், நிச்சயமாக!

நான் யார்? நாம் யார்? நாம் எவ்வாறு அடையாளம் காண வேண்டும்?
நிறம், ஜாதி, இனம் அல்லது வசதியாளா ?
இல்லை! அது எதுவுமில்லை, அவற்றில் எதுவுமில்லை!
நாம் இறைவனின் நேசர்கள் .
இறைவனுக்கு சேவை செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டவர்கள் ,
அவன் மாட்சிமை மற்றும் மரியாதைக்குரிய உரிமையாளன் ,
நாம் அவனுடைய விருப்பமான படைப்பு,
எல்லாவற்றிற்கும் பகுத்தறிவு கொண்ட மேலாக உயர்திணையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் .
அவனுடைய செய்தியை பரந்த மற்றும் தூரத்திற்கு கொண்டு செல்ல,
அதனால்தான் அவன் நம்மை சோதனைக்கு உட்படுத்துகிறான்
அவனுக்கு கீழ்ப்படிவதற்கான தேர்வை அவன் நமக்கு அருளினான் ,
ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் நாம் புரிந்து கொள்ள ஒரு மனம்.வேண்டும்

இந்த உலகில் நீங்கள் யார் என்பதை ஒருபோதும் மறக்க வேண்டாம்,
இதன் மூலம் நீங்கள் நித்திய அமைதியைக் காண்பீர்கள்,

Monday 23 December 2019

சொல்லுங்கள்! நீங்களே சொல்லுங்கள்?

சொல்லுங்கள்! நீங்களே சொல்லுங்கள்?

நாங்கள் குழந்தைகளாக இருக்கும் காலமுதல் ஒரே தட்டில் சேர்ந்து இருந்து சாப்பிட்டோம்,
உணவு ருசித்தது.
பள்ளியில், நாங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பை ஒன்றாகக் கேட்டு, மீண்டும் மீண்டும் பிரகடனப்படுத்தினோம்.
நாங்கள் ஈத், பொங்கள் தீபாவளி மற்றும் கிறிஸ்மஸ் ஆகிய விழாக்களில் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டோம் மற்றும் விருந்துகள் கொடுத்தோம்
அதுபோன்று ஒன்றாகக் கொண்டாடினோம்.
ஒவ்வொரு பேரழிவும்காலத்திலும் உதவி செய்துக் கொண்டு சகோதரத்துவத்தை ஆழப்படுத்தி நாங்கள் ஒன்றாக உதவி செய்தோம்.
நட்பில், துன்பத்தில், அவலத்தில்,இடைவிடாமல் இயல்பாக நாங்கள் (வெவ்வேறு மதங்களைச் சேர்ந்தவர்கள்) எப்போதும் இறுக்கமாக இருந்தோம்.
அரசியலமைப்பு விளையாட்டு மூலம் நாங்கள் பிரிந்திருப்போம் என்று நினைத்தீர்களா?
சிறுபான்மையினர் மற்றும் பெரும்பான்மையினரயின் ஒற்றுமையை உடைக்கிறீர்களா?

முஸ்லிம்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்களா !


முஸ்லிம்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் - மற்ற முஸ்லிம்களால் அல்லது முஸ்லிமல்லாதவர்களால்.

துருக்கி போன்ற இடங்களில் கூட ஹார்ட்கோர் தீவிர மதச்சார்பின்மைவாதிகள் தற்போது அதிகாரம் கொண்ட மத மக்கள் மீது பழிவாங்க காத்திருக்கிறார்கள்.

பாலஸ்தீனம் எப்போதுமே ஒரு எளிதான காரணம், அது நீண்ட காலமாக நடந்து வருகிறது. மக்களுக்கு தீர்மானம் தேவை.

ஆனால் முன்பு போலல்லாமல், அரபு வீதி குறைந்தபட்சம் அனுதாபத்தை உணர்ந்தபோது, ​​அது மாறிவிட்டதாகத் தெரிகிறது. மக்கள் பயம் காரணமாக தலைவர்கள் பாலஸ்தீனியர்களுக்கு ஆதரவாக குறைந்தபட்சம் சில அறிக்கைகளை வெளியிடுவதற்கு பதிலாக, மக்களும் எந்தவொரு குரலையும் எழுப்புவதற்கு எதிராக தங்கள் சர்வாதிகாரத்தை ஆதரிக்கின்றனர்.

பி ஜே பி அரசு கொண்டுவந்த குடியுரிமை சட்டம் இந்தியாவில் முஸ்லிம்களுக்கு நன்மை தராது அது பாதகமே தரும் .அதற்காக அதனை எதிர்த்து மக்கள் போராட்டமே நடத்துகின்றனர்

Sunday 15 December 2019

எங்கள் சுதந்திரத்தை தவறாகப் புரிந்து கொண்டீர்கள்


என்னைப் பார்க்கும்போது
பார்க்கக்கூடிய அனைத்தும்
என் தலைமுடியை உள்ளடக்கிய தாவணி
என் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்க முடியாது
நீங்கள் மிகவும் பயப்படுகிறீர்கள்,
நீங்கள் செய்வதெல்லாம் முறைத்துப் பார்ப்பதுதான்

இது என் விருப்பம் அல்ல என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்
உங்கள் சொந்த "விடுதலையில்" மகிழ்ச்சி.
நான் படிக்காதவள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்,
நான் சிக்கி, ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் அடிபணிந்தவளாக இருப்பதாக ,
எங்கள் சுதந்திரத்தை தவறாகப் புரிந்து கொண்டீர்கள்
நீங்கள் சுதந்திரமாக இருப்பதற்கு மிகவும் நன்றி.

Thursday 12 December 2019

அ.மு.சயீத் அவர்களின் உருக்கமான இறுதி மடல் -முஹம்மது இஸ்மாயில் பாகவி அவர்களின் பேச்சு"இறைவா! எங்கள் அதிபதியே! இவ்வுலகிலும் எங்களுக்கு நன்மையை வழங்குவாயாக!
மறுமையிலும் எங்களுக்கு நன்மையையே வழங்குவாயாக. மேலும் நரக நெருப்பின்
வேதனையை விட்டு எங்களைக் காப்பாற்றுவாயாக!"
-------------------------------
1933ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 9ந் தேதி (ஹிஜிரி 1352 ஜமாதுல் ஆஹிர் பிறை 18) நீடூரில் சயீது பிறந்தார்.
இவருடைய தந்தை அல்ஹாஜ் சி.ஈ. அப்துல்காதர்

Wednesday 11 December 2019

மாற்றம் எப்போதும் நடக்கிறது

பருவங்கள் மாறுகின்றன
இருப்பினும் நான் வலுவாக செல்கிறேன்
நம்பிக்கை என்னை நடத்திச் செல்கின்றது

சந்திரன் அலைகளை மாற்ற முடியும்
என்னால் மனதை மாற்ற முடியும்

வெளிச்சத்தில் இருள்,
இருளில் வெளிச்சம்
தேர்வு என்னுடையது மட்டுமே
அதனால் நேரம் என்னுடையது மட்டுமே

Tuesday 10 December 2019

சாத்தியக்கூறுகள்


சாத்தியக்கூறுகள்
குழந்தையாக இருக்கும்போது எதுவும் சாத்தியமாகத் தெரிகிறது.
நிலாவை பிடிக்க நினைக்கின்றோம்
பின்னர் நாம் வளர்ந்த பின்பு நம் நம்பிக்கைகள் மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன
நிலாவில் இறங்குவது பற்றி ஆய்வு செய்து விஞ்ஞானம உதவியுடன் செயல்பட .அது சாத்தியமாகின்றது

கல்விக்கும் அனுபவத்திற்கும் வரம்புகள் உள்ளன என்பதைக் கற்பிக்கின்றன. ஆனால் எதிர்மறையான சிந்தனையும் கற்பனையின் பற்றாக்குறையும் சில சமயங்களில் நமக்கு நிறைய கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கின்றன.

தீங்கு விளைவிக்கும் அபாயங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு முக்கியமானது.
கனவில் வானத்தில் சிந்திப்பதைத் தவிர்த்து காரண காரியங்களை அறிந்து ஆய்ந்து செயல்பட நாம் உணர்ந்ததை விட அதிகமான காரியங்கள் சாத்தியமாகும்.

Mohamedali Jinnah

நம்பிக்கை


நம்பிக்கை
எதிர்மறை தாக்கங்களை எப்போதும் அடையாளம் காண்பது எளிதல்ல.
அவை பெரும்பாலும் நேர்மறையான தாக்கங்களைப் போலவே தோன்றுகின்றன.
ஒரு வழிபாட்டு முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தால், அது அற்புதம் என்று கருதுகிறோம்
எச்சரிக்கை அறிகுறிகளைத் தவறவிடுகின்றோம் ,
ஒரு நேர்மறையான சக்தியாகத் தோன்றும் ஒன்றை ஆழமாகக் காண்கின்றோம் .
இதனால்தான் சரியான தாக்கங்களை அடையாளம் காண பகுத்தறிவு சிந்தனை ஒரு முக்கிய அங்கமாகும்.

நம்பிக்கை என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த உண்மை .
நம்பிக்கை என்பது உண்மை அல்லது பொய்யான ஒன்றை நம்புவது அல்ல .
நம்பிக்கைகளை நாம்  தொடர்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
பொய்யான செய்திகளை வலுவான நம்பிக்கையுள்ளதாக நாம் நிச்சயமாக நம்ப விரும்பவில்லை.
செய்திகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கின்றோம் என்பதற்குப் பதிலாக, அவை எப்படி இருக்கின்றன என்பதைப் பார்க்க முடிந்தவரை அனைத்தையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் .

Monday 9 December 2019

நன்றி அதற்கு ஒரு மனம் இருந்தால்

நன்றி அதற்கு ஒரு மனம் இருந்தால்
====================

விரும்பும் அனைத்தும் ஏற்கனவே இல்லை அதற்கு நன்றி
விரும்பியது அனைத்தும் இருந்திருந்தால் , எதிர்நோக்குவதற்கு என்ன இருக்கும்?

ஏதாவது தெரியாத போனதற்கும் நன்றியுடன் நன்றி
அது எனக்கு கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பளிக்கிறது.

கடினமான காலங்களுக்கு நன்றி .
அந்த காலங்களில் நான் வளர வாய்ப்பளிக்கிறது
வரம்புகளுக்கு நன்றி
ஏனென்றால் அவை எனக்கு முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன.