Sunday 29 December 2019

BYE BYE 2019 / Welcome 2020! ஒரு புதிய தாள் மீண்டும் எழுத -

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

சிரித்த நிகழ்வுகளை
திரும்பவும் நினைத்து மகிழ்வதில்லை
துன்பமான காலங்கள் மட்டும்
தொடர்ந்து நினைவுக்கு வருகின்றன
வாழ்வில் பெரும் பகுதி மகிழ்வில்தான் கழிகின்றது
வாழ்வில் சிறு பகுதியே துன்பம் நம்மை வந்தடைகின்றது.
துயரம் நம்மை தூய்மை படுத்துகின்றது .
துன்பம் நம்மை சிந்திக்க வைக்கின்றது.
துன்பமும் இன்பமும் நீடித்து நிற்பதில்லை.
இன்பம் வந்தால் இறைவனை மறக்கின்றார்கள்
துன்பம் வந்தால் இறைவனை நினைக்கிறார்கள்
எல்லா நிலையிலும் இறைவனை நினைப்பவர்கள் ..
எல்லா நிலையிலும் சமநிலையில் இருக்கிறார்கள் .
இவ் உலகில் ...!!!

BYE BYE 2019 / Welcome 2020! ஒரு புதிய தாள் மீண்டும் எழுத -


Before I finally say goodbye to 2019
I would like to say
to each and everyone of you.
For the impact you had in my life
Specially for those who sent me email,
You have enriched my year!!
I wish you all a magical
Festive Season filled with
Loving Wishes and beautiful thoughts.
May your coming year mark the beginning
of Love,
Happiness and Bright Future.
To those who need someone special,
may you find that true love.
To those who need money,
may your finances overflow.
To those who need caring,
May you find a good heart to care for you.
To those who need friends,
May you meet someone who will also
enrich your life.
To those who need life,
May you find God.
Like Birds, Let Us, Leave Behind What We Don’t Need To Carry…
GRUDGES, SADNESS, PAIN, FEAR And REGRETS.
Life Is Beautiful… Enjoy It…
HAPPY NEW YEAR 2020
Welcome 2020!
LOVE & BEST WISHES With warm regards…
In the name of Allah The most Gracious The most Merciful!
Indeed all the praises are due to Allah, we praise him and we seek his assistance and forgiveness, and we seek refuge in Allah.
Every mistake is from me, and any Truth is from Allah, The Enduring One, He is the Enduring One, I know nothing save that which He hath taught me.

Saturday 28 December 2019

எதிலும் சந்தேகமும் பயமும் "வஸ்வாசி"


எதிலும் சந்தேகமும் பயமும் "வஸ்வாசி"

நம்பிக்கையற்ற நிலை
நிர்ப்பந்ததின் கோளாறால் துன்புறுதல்
(கற்பனை கோளாறுகள் )

சுத்தம்

சுத்தமாக இருப்பதில் கடுமை
சுத்தமாக இருக்கிறதா என்பதில் உன்னிப்பாக கவனித்தல்
சுத்தம் சீரான முறையில் கையாளப் பட்டதா என்பதில் கவனம்

தன்னிலை வேலையில் சந்தேகம்

வீட்டின் கதவு சரியாக பூட்டப் பட்டாதா
கையை முறையாக கழுகாமல் விட்டு விட்டேனா
ஆயத்தத்தில் எதையாவது தவற விட்டு விட்டேனா
இறை வணக்கத்தில் தவறு நிகழ்ந்து விட்டதா

Friday 27 December 2019

மக்கள் நலனில் நடுநிலையாக இருக்கவேண்டும்.

மதச்சார்பற்றவர்கள் ஒற்றுமையாய் இருக்க
மதச்சார்புள்ளவர்கள் ஒற்றுமையை தவிர்ப்பது ஏன் !
ஒற்றுமை வலியுறுத்தப்பட்ட நிலையில் ஏன் இந்த பிளவு
உண்மை மிகவும் தெளிவாக இருக்கும்போது, ​​ஏன் இந்த பிரிவினை !
வேறுபாடுகளில் ஏன் கவனம் செலுத்துகிறோம்,
உம்மத்தாக (சமுதாயமாக) ஏன் இந்த வழியில் விடப்பட்டுள்ளது,
தவறான இந்த வேற்றுமையை விட்டுவிடுங்கள்
உங்களுக்குள் பிரிவிலை வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் கூறியுள்ளான்
“அவ்வாறே நாம் உங்களை ஒரு நடுநிலையான உம்மத்தாக (சமுதாயமாக)ஆக்கியுள்ளோம்
.”சூரா அல்பகறா : 143

Thursday 26 December 2019

என்ன செய்தாய் இறைவனுக்காக என்பார்கள் !

இறைவன் என்னுடன் எப்போதும்
இருட்டில் இருக்கும்போதும் ,
வாகனத்தில் பிரயாணம் செய்யும் போது,
பூங்காவில் உட்கார்ந்து இயற்கையை ரசிக்கும்போதும்
ஏன் ! எனது உறக்கத்திலும்

எல்லா இடங்களிலும் எங்கிருந்தாலும் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சுங்கள்.
யார் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அவனை நேசியுங்கள்
உங்களை அர்ப்பணிக்கவும். .
உலகம் உங்களுக்கு தேவை.
நீங்கள் மனிதகுலத்திற்காக வளர்க்கப்பட்ட சிறந்த சமூகம்.

இது பாதுகாப்பான வழி

நீங்கள் ஒரே ஒருவராக இருந்தால் தீர்மானிக்க முடியாது
ஒரு நாள் அவர்கள் அதை நிரூபிக்கும்படி அடையாளத்தைக் கூட கேட்பார்கள்,
எல்லா வினோதங்களையும், தனித்தன்மையையும் காட்டினாலும்
அதையும் பொருத்தமில்லாமல் சந்தேகக் கண் கண்டு கேட்பார்கள்
அவர்களது நோக்கம் உங்களை தனிமைப்படுத்தி வெளியேற்ற வேண்டும்
அவர்களிடம் சொல்லும்போது அவர்களின் சந்தேகங்களைத் தடுக்கவும்,
உண்மையை நிலைநாட்டவும் தன் புத்திசாலித்தனத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை
அதனால் மக்களுடன் சேர்ந்து தொடர்புபடுத்த வேண்டும்
ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத உலகில் இது பாதுகாப்பான வழி

நான் யார்? நாம் யார்?

நான் யார்? நாம் யார்?
நமக்கு அடையாளங்கள் கூட இருக்கிறதா?
ஆம், நிச்சயமாக!

நான் யார்? நாம் யார்? நாம் எவ்வாறு அடையாளம் காண வேண்டும்?
நிறம், ஜாதி, இனம் அல்லது வசதியாளா ?
இல்லை! அது எதுவுமில்லை, அவற்றில் எதுவுமில்லை!
நாம் இறைவனின் நேசர்கள் .
இறைவனுக்கு சேவை செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டவர்கள் ,
அவன் மாட்சிமை மற்றும் மரியாதைக்குரிய உரிமையாளன் ,
நாம் அவனுடைய விருப்பமான படைப்பு,
எல்லாவற்றிற்கும் பகுத்தறிவு கொண்ட மேலாக உயர்திணையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் .
அவனுடைய செய்தியை பரந்த மற்றும் தூரத்திற்கு கொண்டு செல்ல,
அதனால்தான் அவன் நம்மை சோதனைக்கு உட்படுத்துகிறான்
அவனுக்கு கீழ்ப்படிவதற்கான தேர்வை அவன் நமக்கு அருளினான் ,
ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் நாம் புரிந்து கொள்ள ஒரு மனம்.வேண்டும்

இந்த உலகில் நீங்கள் யார் என்பதை ஒருபோதும் மறக்க வேண்டாம்,
இதன் மூலம் நீங்கள் நித்திய அமைதியைக் காண்பீர்கள்,

Monday 23 December 2019

சொல்லுங்கள்! நீங்களே சொல்லுங்கள்?

சொல்லுங்கள்! நீங்களே சொல்லுங்கள்?

நாங்கள் குழந்தைகளாக இருக்கும் காலமுதல் ஒரே தட்டில் சேர்ந்து இருந்து சாப்பிட்டோம்,
உணவு ருசித்தது.
பள்ளியில், நாங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பை ஒன்றாகக் கேட்டு, மீண்டும் மீண்டும் பிரகடனப்படுத்தினோம்.
நாங்கள் ஈத், பொங்கள் தீபாவளி மற்றும் கிறிஸ்மஸ் ஆகிய விழாக்களில் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டோம் மற்றும் விருந்துகள் கொடுத்தோம்
அதுபோன்று ஒன்றாகக் கொண்டாடினோம்.
ஒவ்வொரு பேரழிவும்காலத்திலும் உதவி செய்துக் கொண்டு சகோதரத்துவத்தை ஆழப்படுத்தி நாங்கள் ஒன்றாக உதவி செய்தோம்.
நட்பில், துன்பத்தில், அவலத்தில்,இடைவிடாமல் இயல்பாக நாங்கள் (வெவ்வேறு மதங்களைச் சேர்ந்தவர்கள்) எப்போதும் இறுக்கமாக இருந்தோம்.
அரசியலமைப்பு விளையாட்டு மூலம் நாங்கள் பிரிந்திருப்போம் என்று நினைத்தீர்களா?
சிறுபான்மையினர் மற்றும் பெரும்பான்மையினரயின் ஒற்றுமையை உடைக்கிறீர்களா?

முஸ்லிம்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்களா !


முஸ்லிம்கள் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் - மற்ற முஸ்லிம்களால் அல்லது முஸ்லிமல்லாதவர்களால்.

துருக்கி போன்ற இடங்களில் கூட ஹார்ட்கோர் தீவிர மதச்சார்பின்மைவாதிகள் தற்போது அதிகாரம் கொண்ட மத மக்கள் மீது பழிவாங்க காத்திருக்கிறார்கள்.

பாலஸ்தீனம் எப்போதுமே ஒரு எளிதான காரணம், அது நீண்ட காலமாக நடந்து வருகிறது. மக்களுக்கு தீர்மானம் தேவை.

ஆனால் முன்பு போலல்லாமல், அரபு வீதி குறைந்தபட்சம் அனுதாபத்தை உணர்ந்தபோது, ​​அது மாறிவிட்டதாகத் தெரிகிறது. மக்கள் பயம் காரணமாக தலைவர்கள் பாலஸ்தீனியர்களுக்கு ஆதரவாக குறைந்தபட்சம் சில அறிக்கைகளை வெளியிடுவதற்கு பதிலாக, மக்களும் எந்தவொரு குரலையும் எழுப்புவதற்கு எதிராக தங்கள் சர்வாதிகாரத்தை ஆதரிக்கின்றனர்.

பி ஜே பி அரசு கொண்டுவந்த குடியுரிமை சட்டம் இந்தியாவில் முஸ்லிம்களுக்கு நன்மை தராது அது பாதகமே தரும் .அதற்காக அதனை எதிர்த்து மக்கள் போராட்டமே நடத்துகின்றனர்

Sunday 15 December 2019

எங்கள் சுதந்திரத்தை தவறாகப் புரிந்து கொண்டீர்கள்


என்னைப் பார்க்கும்போது
பார்க்கக்கூடிய அனைத்தும்
என் தலைமுடியை உள்ளடக்கிய தாவணி
என் வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்க முடியாது
நீங்கள் மிகவும் பயப்படுகிறீர்கள்,
நீங்கள் செய்வதெல்லாம் முறைத்துப் பார்ப்பதுதான்

இது என் விருப்பம் அல்ல என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்
உங்கள் சொந்த "விடுதலையில்" மகிழ்ச்சி.
நான் படிக்காதவள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்,
நான் சிக்கி, ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் அடிபணிந்தவளாக இருப்பதாக ,
எங்கள் சுதந்திரத்தை தவறாகப் புரிந்து கொண்டீர்கள்
நீங்கள் சுதந்திரமாக இருப்பதற்கு மிகவும் நன்றி.

Thursday 12 December 2019

அ.மு.சயீத் அவர்களின் உருக்கமான இறுதி மடல் -முஹம்மது இஸ்மாயில் பாகவி அவர்களின் பேச்சு"இறைவா! எங்கள் அதிபதியே! இவ்வுலகிலும் எங்களுக்கு நன்மையை வழங்குவாயாக!
மறுமையிலும் எங்களுக்கு நன்மையையே வழங்குவாயாக. மேலும் நரக நெருப்பின்
வேதனையை விட்டு எங்களைக் காப்பாற்றுவாயாக!"
-------------------------------
1933ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 9ந் தேதி (ஹிஜிரி 1352 ஜமாதுல் ஆஹிர் பிறை 18) நீடூரில் சயீது பிறந்தார்.
இவருடைய தந்தை அல்ஹாஜ் சி.ஈ. அப்துல்காதர்

Wednesday 11 December 2019

மாற்றம் எப்போதும் நடக்கிறது

பருவங்கள் மாறுகின்றன
இருப்பினும் நான் வலுவாக செல்கிறேன்
நம்பிக்கை என்னை நடத்திச் செல்கின்றது

சந்திரன் அலைகளை மாற்ற முடியும்
என்னால் மனதை மாற்ற முடியும்

வெளிச்சத்தில் இருள்,
இருளில் வெளிச்சம்
தேர்வு என்னுடையது மட்டுமே
அதனால் நேரம் என்னுடையது மட்டுமே

Tuesday 10 December 2019

சாத்தியக்கூறுகள்


சாத்தியக்கூறுகள்
குழந்தையாக இருக்கும்போது எதுவும் சாத்தியமாகத் தெரிகிறது.
நிலாவை பிடிக்க நினைக்கின்றோம்
பின்னர் நாம் வளர்ந்த பின்பு நம் நம்பிக்கைகள் மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன
நிலாவில் இறங்குவது பற்றி ஆய்வு செய்து விஞ்ஞானம உதவியுடன் செயல்பட .அது சாத்தியமாகின்றது

கல்விக்கும் அனுபவத்திற்கும் வரம்புகள் உள்ளன என்பதைக் கற்பிக்கின்றன. ஆனால் எதிர்மறையான சிந்தனையும் கற்பனையின் பற்றாக்குறையும் சில சமயங்களில் நமக்கு நிறைய கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கின்றன.

தீங்கு விளைவிக்கும் அபாயங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு முக்கியமானது.
கனவில் வானத்தில் சிந்திப்பதைத் தவிர்த்து காரண காரியங்களை அறிந்து ஆய்ந்து செயல்பட நாம் உணர்ந்ததை விட அதிகமான காரியங்கள் சாத்தியமாகும்.

Mohamedali Jinnah

நம்பிக்கை


நம்பிக்கை
எதிர்மறை தாக்கங்களை எப்போதும் அடையாளம் காண்பது எளிதல்ல.
அவை பெரும்பாலும் நேர்மறையான தாக்கங்களைப் போலவே தோன்றுகின்றன.
ஒரு வழிபாட்டு முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தால், அது அற்புதம் என்று கருதுகிறோம்
எச்சரிக்கை அறிகுறிகளைத் தவறவிடுகின்றோம் ,
ஒரு நேர்மறையான சக்தியாகத் தோன்றும் ஒன்றை ஆழமாகக் காண்கின்றோம் .
இதனால்தான் சரியான தாக்கங்களை அடையாளம் காண பகுத்தறிவு சிந்தனை ஒரு முக்கிய அங்கமாகும்.

நம்பிக்கை என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த உண்மை .
நம்பிக்கை என்பது உண்மை அல்லது பொய்யான ஒன்றை நம்புவது அல்ல .
நம்பிக்கைகளை நாம்  தொடர்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
பொய்யான செய்திகளை வலுவான நம்பிக்கையுள்ளதாக நாம் நிச்சயமாக நம்ப விரும்பவில்லை.
செய்திகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கின்றோம் என்பதற்குப் பதிலாக, அவை எப்படி இருக்கின்றன என்பதைப் பார்க்க முடிந்தவரை அனைத்தையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் .

Monday 9 December 2019

நன்றி அதற்கு ஒரு மனம் இருந்தால்

நன்றி அதற்கு ஒரு மனம் இருந்தால்
====================

விரும்பும் அனைத்தும் ஏற்கனவே இல்லை அதற்கு நன்றி
விரும்பியது அனைத்தும் இருந்திருந்தால் , எதிர்நோக்குவதற்கு என்ன இருக்கும்?

ஏதாவது தெரியாத போனதற்கும் நன்றியுடன் நன்றி
அது எனக்கு கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பளிக்கிறது.

கடினமான காலங்களுக்கு நன்றி .
அந்த காலங்களில் நான் வளர வாய்ப்பளிக்கிறது
வரம்புகளுக்கு நன்றி
ஏனென்றால் அவை எனக்கு முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன.

Friday 22 November 2019

வாழ்வில் மறக்க முடியாத ஹாஜி அன்பு இ.ப.அவர்கள்


வாழ்வில் மறக்க முடியாத அன்பு மாமா இ.ப.
இந்த பெரியவர் .இ.ப. என்று அனைவராலும் அழைக்கப்பட்ட பக்கீர் முஹம்மது ராவுத்தர் அவர்கள் எனது தந்தையின் உயிர் தோழராக வாழ்ந்தவர்.
இவரை அன்புடன் மாமா என்றுதான் அழைப்பேன்
எங்கள் வாழ்வில் இவர் ஒரு அங்கம்
இவர்தான் எங்கள் வெங்கலக் கடையை நடத்தி வந்தவர் .கடையின் வளர்ச்சிக்கு இவர் ஆற்றிய பங்கு மிகவும் அதிகம் .அவர்களது வீட்டுக்கே வெங்கலக் கடைக்காரர் வீடு என்று ஊர் மக்கள் அழைப்பர்
எங்கள் தந்தையோடு அனைத்து நாடுகளுக்கும் உடன் சென்றவர்
நான் சிறு வயதில் அவர்களிடன்தான் தினமும் கடையில் பள்ளிக்கூடம் சென்று வந்த பின் அரை அணா காசு பெற்றுக் கொள்வேன்
சிரித்த முகம் .கோபமே வராது . .

குற்றாலம் என்றாலே குதூகலம்தான்


எத்தனை முறை சென்றாலும் அலுப்பதே இல்லை. தமிழ் நாட்டின் சொர்க்கம் அது

குற்றாலம் என்றால் என்னென்ன நினைவுக்கு வரும்?

1. கொட்டும் நீர் இத்தனை குளிராய் இருந்தும் நடு இரவிலும் சென்று குளிக்கும் ஆர்வம் எப்படி வருகிறது?

2. இந்தக் குரங்குகளுக்கும் அருவிக்கும் என்ன பந்தம்? எங்கெல்லாம் அருவிகள் உண்டோ அங்கெல்லாம் ஏராளமான குரங்குகளைக் காணலாம். கையில் இருப்பதை வந்து தட்டிப் பறித்துப் போகும் தைரியத்தை வளர்த்துக்கொண்டவை நம்மூர் குர்ங்குகள்

3. அலுவலகம், வீட்டுத் தொல்லை எல்லாம் விட்டு ஹாயாக சில நாட்கள் இப்படி ஓர் நிம்மதியைத் தரும் குற்றாலத்தை எப்படித்தான் பாராட்டுவது?

Monday 18 November 2019

அன்புடன் வாழ்த்துக்கள் திரு நண்பர் செல்வத்திற்கு

சின்ன, சின்ன விபத்து பெரிய ஆபத்து வராமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்

விளையாட்டு உடல்நலத்திற்கும் அறிவின் வளர்ச்சிக்கும் உதவி செய்கின்றது. விளயாடும்போது சில காயங்கள் ஏற்படுவது இயல்பு. பயம் காட்டியே வளர்ந்த குழந்தை தன் வாழ்நாளின் பெரும் பகுதி பயத்திலேயே வாழ்நாளை ஓட்டும் நிலை ஏற்பட்டுவிடுகின்றது. சின்ன, சின்ன விபத்து ஏற்படும்போது இயல்பாகவே அது தனக்கு பெரிய ஆபத்து வராமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் மற்றும் தனது திறமையையும் வளர்த்துக் கொள்கின்றது. விடுங்கள்.. அது இயற்கையின் அருமையினை அறிந்து தன அறிவினை வளர்த்துக் கொள்ளட்டும். பாதுகாப்பு வளையம் போடாமல் நீங்கள் பாதுகாவலனாக இருங்கள்
எதில் என்ன இறைவன் மறைத்து வைத்துள்ளானோ! முயன்றால் பயன்தர இறைவனது அருளும் கிட்டும். இயற்கையை கண்டு ரசிப்பதோடு இல்லாமல் அதனை நம் வயப்படுத்திக்கொள்வதே இறைவனது நாட்டமும். இயற்கை நம்முடன் விளையாடும்பொழுது நாமும் அதனுடன் விளையாடி மகிழ்வோம்.

Sunday 10 November 2019

வயதென்னவென்று கேட்டு வெட்கப் பட வைக்கிறார்கள்

வயதென்னவென்று கேட்டு வெட்கப் பட வைக்கிறார்கள்
வயதை வைத்து மரியாதை கிடைக்கப் போவதுமில்லை
வயதைப் பார்த்து மட்டும் பார்த்து பெண் கொடுக்கப் போவதுமில்லை
வயது வந்தமையால் உயர்த்திவிடப் போவதுமில்லை
வயது வந்தவனுக்கு இந்த வேலையெல்லாம் தேவையா என்பார்கள்
கிழடான கவிஞன் கன்னிகளை கவிதையாக வர்ணித்தால் விரும்பிப் படிப்பார்கள்
வயதானவனும் இளமையானவனும்

கவிதை புனைவது கவிஞருக்கு விருப்பம்
கவிதை படிப்பது மாணவருக்கு அவசியம்
கவிதையின் பொருள் அறிவது பலருக்கு சிரமம்
கவிதை படத்தில் பாட்டாக வர பலரும் புரிகின்றனர்

Monday 28 October 2019

நீடூர்-நெய்வாசல் நிஸ்வான் மத்ரஸா திறப்புவிழாவில் B.M.ஜியாவுத்தீன் பாகவி ...

Arcade Money Changers ( AMC sg )

ஆர்கேட் பணம் மாற்றுவோர் (AMC sg)
ஆர்கேட் பணம் மாற்றிகளுக்கு வருக. ஏ.எம்.சி 1979 முதல் பணத்தை மாற்றும் வணிக சேவையில் உள்ளது, உங்கள் எல்லா பணத்திற்கும் நம்பிக்கை மற்றும் நம்பகத்தன்மையில் வளர்ந்துள்ளது
ஆர்கேட் மனி சேஞ்சர்ஸ் (ஏஎம்சி) விகிதங்களைப் பார்த்து, இந்த ஆர்கேட்டில் இந்த பணம் மாற்றுவோர் சிறந்த விகிதங்களைக் கொண்டிருக்கிறார்களா என்பதைத் தீர்மானியுங்கள். .

Arcade Money Changers ( AMC sg )
Welcome to Arcade Money Changers. AMC has been in the Money Changing Business Service since 1979 has grown in trust and reliability for all your money
See the rates of Arcade Money Changers (AMC) and decide whether this money changer has the best rates in The Arcade. Updated regularly.
Tuesday 15 October 2019

எங்களை குணப்படுத்து யா அல்லாஹ்

 எங்களை குணப்படுத்து யா  அல்லாஹ்

நம் அனைவருக்கும் கருணையுள்ள இறைவா
நாங்கள் உன்னையே நப்புகின்றோம்
நாங்கள் உன்னிடமே யாசிக்கின்றோம் ,
நீ போதும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பளிக்க
எங்களுக்கு உனது  சிகிச்சைமுறை தேவை.


உன்னை வேண்டுவதைத்தவிர வேறு
இதற்கு தீர்வு அல்லது சிகிச்சை இல்லை,
உன்னை வேண்டுவதைத்தவிர
எனவே எப்போதும்  உன்னை நாங்கள் வேண்டுகிறோம்,
எங்களை நீ  குணப்படுத்தும்,
குணப்படுத்துவது  நீயாகவே இருக்கின்றாய்

Saturday 31 August 2019

ஹிஜ்ரி புத்தாண்டு நினைத்து எழுந்திட்ட பாடல் இது..

ஹிஜ்ரி புத்தாண்டு நினைத்து எழுந்திட்ட பாடல் இது,

பாடல்  பாடியவர் தேன் இசைத் தென்றல் தேரிழந்தூர் தாஜுதீன் அவர்கள் 

Wednesday 24 July 2019

உண்மையான வாழ்க்கை.

இறைவனின் நேசம் போற்றுதலாக அமையும்
ஒருவர் அவருடன் நெருக்கமாக இருக்க விரும்புகிறார். ஒருவர் தொடர்ந்து தொடர்பு கொள்ள ஏங்குகிறார்.
எல்லா அன்புகளிலும் கடவுளின் அன்பு மிகவும் ஆழமானது, இது அவரை இறைவனின் உண்மையான நட்பின் நிலைக்கு கொண்டு செல்லும். இந்த நிலையில்தான் தொடர்ந்து ஒருவரின் அன்பு, போற்றுதலாக அமையும் ,

பயத்தை விட சிறந்தது
எல்லா பயமும் மரண பயத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. போதுமானதாக இல்லை என்ற பயம், நிராகரிக்கப்படும் என்ற பயம், ஒரு பொருட்டல்ல என்ற பயம், இவை அனைத்தும் மரண பயம்.

பயம் என்பது பிழைப்பு பற்றியது. ஆனால் உயிர்வாழ்வது பயத்தைப் பற்றியதாக இருக்க வேண்டியதில்லை. பயம் நிறைந்த வாழ்க்கை இல்லை. உள் அமைதி மற்றும் அன்பின் வாழ்க்கை, அது உண்மையான வாழ்க்கை.

Wednesday 5 June 2019

அன்று ஒரு நாள் இதே நாளில்.

அன்று ஒரு நாள் இதே நாளில்.        நாம்  வாழ்வில் இணைந்தோம்

இறைவன் அருளால் இனிய நினைவுகளோடு....\

' பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் னிர்ரஹீம்"
"அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் தொடங்குகிறேன்"

வாழ்க்கையை கொடுத்தவன் இறைவன்

இணை இணையாக படைத்தவனும் இறைவன்

(கணவர்களாகிய) நீ்ங்கள் (மனைவிகளாகிய) அவர்களுக்கு ஆடையாகவும், (மனைவிகளாகிய) அவர்கள் உங்களுக்கு ஆடையாகவும் இருக்கிறீர்கள். -

Saturday 25 May 2019

நேருக்கு நேர் சன் நியூஸ் இப்பொழுது பார்த்தேன்.

நேருக்கு நேர் சன் நியூஸ் இப்பொழுது பார்த்தேன். மனம் நெகிழ்ந்தேன்.பழைய நினைவுகள் மனதில் வந்தன. முரசொலி அலுவலகத்தில் கலைஞர் வீட்டிலிருந்து வந்த மீன் குழம்பு சாப்பிட்டது மறக்க முடியாது. செல்வி அவர்கள் வீட்டின மாடியில் இருந்த துணிக் கடையில் நானும் எனது மனைவியும் காட்டன் புடவைகள் வாங்கி இருக்கின்றோம்.முன்பு ஒருமுறை தேர்தல் நேரத்தில் மயிலாடுதுறை நிலவரம் பற்றி செல்வி அவ்ர்கள் தொலைபேசி வழியாக நீடூருக்கு போன் போட்டு என்னிடம் விசாரித்ததும் உண்டு இன்னும் பல மகிழ்வான தருணங்கள் உண்டு . Mohamed Ali: "kalaignar memorial | kalaignar Daughter selvi Interview | Gopalapuram House |"

Wednesday 1 May 2019

ஒரு புதிய தாள் மீண்டும் எழுத -

ஒரு புதிய தாள் மீண்டும் எழுத -

வாழ்க்கை புத்தகத்தை .....
நீங்கள் திறக்க இருக்கிறீர்கள் -

நாம் எதைப் பெற்று கொண்டு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் ...

பணம்,

சொத்து,

கௌரவம்???

நாம் இறக்கும் போது,

நம் பணம், சக்தி , சொத்து ...

மற்றும் நம் அனைத்து உடைமைகளும் நம்மை விட்டு செல்கின்றன ...

வேறு யாருக்காவது சொந்தமாக!

மீதி நாம் நமக்காக விட்டுச் செல்வது என்ன உள்ளது?

நினைவுகள் மட்டுமே, இருக்கின்றன. அதுவும் நாம் மற்றவருக்கு உதவி செய்திருந்தால் அதுவும் காலத்தால் மறக்க முடியாத நிலையாக இருக்கக் கூடியதாக இருந்தால்!

Monday 25 February 2019

இறைவா ! உன்னிடம் சில கேள்விகள் !

இறைவா ! உன்னிடம் சில விளக்கம் வேண்டும்
"படைக்கப்பட்ட நேசனே என்னிடமே நேர்காணல் காண உனக்கு விருப்பமா !"
ஆம் இறைவா! உன்னைத்தவிர யாரும் உண்மை பேசுபவரில்லையே .
"என்னை சந்திக்க வேண்டிய வாய்ப்பு கிடைக்குமளவுக்கு நீ வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் அந்த காலம்வரை நீ பொறுத்திருக்க வேண்டுமே "
நான் ஓர் கனவு கண்டேன் அதில் உங்களிடம் நேர்காணல் காண்பதைப்போல
" நேரம் இருந்தால்" நான் சொன்னேன்.
"என் நேரம் நித்தியம்."
"எனக்கு என்ன கேள்விகள்?

Sunday 3 February 2019

புகைப்படம்* *நாசாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது*

*நாசாவிலிருந்து   எடுக்கப்பட்டது*
*திருச்சி இனாம்குளத்தூர் இஸ்திமா நிகழ்வின்  வெளி வரா புகைப்படம்*Sunday 27 January 2019

ஒரு ஆரோக்கியமான சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கை முறைஆச்சரியமான ஆராய்ச்சி .......

1.* அமிலத்தன்மை *யானது  உணவுப் பிழைகள் காரணமாக மட்டும் ஏற்படவில்லை, ஆனால் * மன அழுத்தம் * காரணமாகவும்  அது  அதிகமான ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டது.

2.  * உயர் இரத்த அழுத்தம் * அதிகமாக உப்பு உணவுகள் நுகர்வு காரணமாக மட்டுமல்ல , ஆனால் அது முக்கியமாக * உணர்வுகளை மேலாண்மை * பிழைகள் காரணமாகவும்* உயர் இரத்த அழுத்தம் *   உண்டாகும் .


Friday 25 January 2019

வெற்றிகளின் மகிழ்ச்சி

அதிக வெற்றியை அடைந்தால், எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் ஆசைகள் அதிகரிக்கும். இதன் விளைவாக திருப்தி அடைவதில்லை.
குழப்பமான முடிவானது நீண்டகாலத்திற்கு மகிழ்ச்சியை உயர்த்துவதற்கான ஒரு தடையாக இருக்கலாம்.

இதனால் அன்பு செலுத்துதல் குறையும் மற்றும் வெற்றிகளின் மகிழ்ச்சி காலப்போக்கில் மங்கிவிடுகின்றன.
மகிழ்ச்சி நிரந்தரமாகாது

Monday 14 January 2019

பொங்கல் வாழ்த்துகள்..


பொங்கல் வாழ்த்துகள்..
தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் குதுகலமான தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துகள்..

பொங்கி வரும் பொங்கலைப் போல் உங்கள் இல்லங்களில் மகிழ்ச்சியும், ஆனந்தமும் பொங்கி வழியட்டும்.

வாழ்க வளமுடன்!
அன்புடன்
தங்கள்


Mohamed Ali முகம்மது அலி

Thursday 10 January 2019

ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள்

தகவல் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் மொழித் திறன்களை உதவுவதில் பெண்கள் சிறப்பாக உள்ளனர்.

ஆண்கள் கணிதம் போன்ற இன்னும் உள்ளூர்மயமாக்கல் செயலாக்கத்தில் தேவைப்படும் பணிகளை சிறப்பாக செய்ய முனைகின்றனர்

ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பாலியல் உறுப்புக்கள், வேறுபாடுகளைக் காட்டிலும் ஒட்டுமொத்த ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன.

ஹெட்ஃபோன்கள் இல்லாமல் உலக வானொலி கேட்க முடியும்

இப்போது நீங்கள் ஹெட்ஃபோன்கள் இல்லாமல் கூட உலகளாவிய வானொலி கேட்க முடியும் !!!
நீங்கள் இந்த இணைப்பை கிளிக் செய்யும் போதுhttp://radio.garden/live இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சிக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பிலிருந்து (இஸ்ரோ) இருந்து வருகிறது. அந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் வானொலியைக் கேட்கத் தொடங்குவதைத் பச்சை புள்ளிகள் உள்ளன
 பச்சை புள்ளிகள் கிளிக் செய்யும் போது உலக வானொலி கேட்க முடியும்
 ஆச்சரியம்! நமது ISRO,http://radio.garden/live

Wednesday 9 January 2019

சுய முயற்சி /சுய மீட்பு


சுய மீட்புக்காக முன்முயற்சி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
மாற்றம் ஒரு வினைதான். மாற்றத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும்

இன்னும், மனிதனுக்கு அவன் முயல்வதல்லாமல் வேறில்லை.
குர்ஆன் 53:39

அன்றியும், நிச்சயமாக அவன் முயற்சி(யின் பலன்) பின் அவனுக்குக் காண்பிக்கப்படும்
.குர்ஆன் 53:41.

எந்த ஒரு சமூதாயத்தவரும், தம் நிலையயைத் தாமே மாற்றிக் கொள்ளாத வரையில், அல்லாஹ் அவர்களை நிச்சயமாக மாற்றுவதில்லை; இன்னும் அல்லாஹ் ஒரு சமுதாயத்தாருக்குத் தீவினையை நாடினால், அதைத்தடுப்பவர் எவருமில்லை - அவர்களுக்கு அவனைத்தவிர துணை செய்வோர் எவரும் இல்லை.(அரா ரத் 13:11)

Tuesday 8 January 2019

உறவுகளை பராமரிப்பது

ஒரு உடைந்த உறவை சரிசெய்வது எப்படி
உறவுகளை பராமரிப்பது எளிதானது அல்ல, அதற்காக நாம் எப்போதும் வேலை செய்ய வேண்டும், (அவர்கள் நண்பர்களோ துணைவியோ ) அவற்றை சரியான முறையில் உயர்வு செய்துக்கொண்டு மகிழ்வு அடையலாம்.
எனினும், எக்காலத்திலும் தங்களது வாதங்கள் மற்றும் சண்டைகள் தவிர்ப்பது அவசியமானது , ஆனால் சில நேரங்களில் அவைகள் எதிர்பாராதவாறு நிகழ்ந்தாலும் நாம் ஒருவருக்கொருவர் பேசி, அல்லது விவாதித்து சரி செய்துக்கொள்ளலாம்

Sunday 6 January 2019

புலவர் முஸ்தபாஅவர்களின் பேச்சு.

ஜகாத் -தர்மம் - தேரிழந்தூர் தாஜுதீன்

S.E.A.MOHAMED ALI JINNAH

Pretty Paris - 8

Pretty Paris -9

Pretty Paris 7

Pretty Paris - 6.

Pretty Paris - 4

Pretty Paris - 8

Pretty Paris -1

தாஜுதீன் & முஹம்மது அலி

சயீத் நினைவு - நாகூர் E.M.ஹனீபா

அமீரகம் - தாஜுதீனின் இன்னிசை

Thrizanthur Tajudeen Songs தேரிழந்தூர் தாஜுதீன் இன்னிசை.

Thrizanthur Tajudeen Songs தேரிழந்தூர் தாஜுதீன் இன்னிசை.

Nidur Mohamed Ali Jinnah

தாஜுதீனுக்கு சயீத் பாராட்டுரை

தாஜுதீனுக்கு கவிமாமணி பாராட்டுரை.

அன்பு மயமாக இவ்வுலகை ஆளும் யாஅல்லாஹ்

maarkam. மார்க்கம்

Saturday 5 January 2019

Nafilah

. Nafilah

. Nafilah

Islamic architecture_

அன்புடன் முகம்மது அலி ஜின்னா

இறைவன் அருளால் புதிய இல்லம் ..

நீடூர் நெய்வாசல் ஊர் நாட்டான்மை தேர்தல்

School and College life

சொந்தம் யாரு ! பந்தம் யாரு !

Singapore:Ameen visited Bhatkal and met Nawayath community in karnataka

இவர்கள் சிறந்த பதிவுகள் இங்கு இருக்கும்

அல்லாஹ் அல்லாஹ்

நபீளா மேடையில் மார்க்க சொற்பொழிவு

அல் பிரிளியன். பள்ளி மாணவி

பேத்தி நபீளாவின் பேச்சு

அல்லாஹ்வின் அருள் நாடுகின்றேன்

Buhari Mohamed அவர்களுக்கு அன்புடன் வாழ்த்துக்கள்