Monday 5 August 2013

விட்டுக் கொடு உன்னோடு நான் சமமாக


பின்னால் வா நீ தாழ்த்தப் பட்டவன்
முன்னாள் போ நீ உயர்த்தப் பட்டவன்
சேர்ந்து வா நீ உயர்வாய் வருபவன்

பின்னால் நீ வர உனக்கு பாதுகாப்பில்லை
முன்னாள் நீ போக வழியற்றுப் போவாய்
சேர்ந்து நீ வா சிறப்பாய் நீ இருப்பாய்

முன்னாள் நீ படித்தாய் உன்னை உயர்த்திக் கொண்டாய்
உன்னால் நான் படிக்காமல் என்னை தாழ்வாக்கி விட்டாய்
உன்னால் நான் தொழிலால் பிரிக்கப் பட்டேன்
உன்னால் நான் தொழிலால் பிற்படுத்தப் பட்டேன்

உயர்வும் தாழ்வும் தொழிலில் இல்லை
உயர்வும் தாழ்வும் மனதின் உருவாக்கம்

விட்டுக் கொடுத்தவர் கெட்டுப் போவதில்லை
விட்டுக் கொடு உன்னோடு நான் சமமாக

No comments:

Post a Comment