Wednesday 11 September 2013

உனை நினைத்து எனை மறப்பேன்!

உனை நினைத்து எனை மறப்பேன்
எனை நினைத்து  உனை மறப்பாய்

இறை நினைத்து உயிர் வாழ்வேன்
மறை படித்து உளம் மகிழ்வேன்

வாரிசு தொடர இல்லாள் வேண்டும்
வேண்டியது கிடைக்க உழைப்பு வேண்டும்

காதல் நினைவு மனையாள் மீது
வாழ்தல் சிறப்பு மனையாளை சிறப்பிக்க

காதல் வயப்பட்டதால் உலகம் உயர்வானது
காதல் நீடித்ததால் உலகம் தொடர்வானது


No comments:

Post a Comment